Cultuurfonds Oegstgeest en Lokaal Fonds Oegstgeest bundelen krachten

Lokaal Fonds Oegstgeest en Cultuurfonds Oegstgeest gaan voortaan samen verder onder de kleurrijke vlag van “Cultuurfonds Oegstgeest”. Beide fondsen constateren een duidelijke overlap in doelstelling, namelijk het ondersteunen van projecten die lokale saamhorigheid bevorderen. De verschillende accenten (cultuur en welzijn) blijken goed verenigbaar! En: samen staan we sterker.

Lokaal Fonds Oegstgeest dat in 2011 is opgericht, vormt de brug tussen lokale, maatschappelijke/groene (burger) projecten en lokaal geld (donaties). In haar bestaan heeft het fonds duizenden euro's aan donaties ontvangen en daarmee tal van lokale projecten, activiteiten en voorzieningen mogelijk gemaakt die een leefbare solidaire samenleving en ook duurzaamheid in ons dorp bevorderen en daarmee het woonplezier en de onderlinge saamhorigheid

Cultuurfonds Oegstgeest is ontstaan in 2013 als een burgerinitiatief van een groep enthousiaste burgers uit Oegstgeest met een warm hart voor kunst en cultuur. Het fonds is voor en door Oegstgeestenaren met het doel kunst en cultuur en cultureel erfgoed in Oegstgeest te behouden en te stimuleren. Dit doet het fonds door het initiëren en mede mogelijk maken van culturele projecten (muziek, literatuur, poëzie en beeldende kunst: de muurgedichten, theater, cultureel erfgoed, cultuureducatie). Duurzaamheid en sociale cohesie zijn daarvan vanzelfsprekend het gevolg.

Het samengaan heeft ook een duidelijk pragmatische reden. Ernst de Bruijn, voorzitter van het LFO: “Door de fusie kunnen we efficiënter gebruik maken van de beperkte vrijwillige bestuurscapaciteit in ons dorp”. Beide gemeenschapsfondsen zijn ook daarom heel blij met het genomen besluit. Hij vervolgt: “We zijn alle dorpsgenoten en organisaties die ons in de afgelopen 10 jaar hebben gesteund en vertrouwen hebben gegeven heel dankbaar.” Jetteke Bolten is en blijft voorzitter van Cultuurfonds Oegstgeest en nodigt iedereen van harte uit om het gezamenlijke Cultuurfonds Oegstgeest ook in de toekomst te blijven ondersteunen: “Uw steun blijft uiteraard meer dan welkom. Wij zijn blij met alle bijdragen aan ons fonds: om samen kunst, cultuur, duurzaamheid en welzijn in Oegstgeest te bevorderen.” 

Wilt u ook bijdragen aan de doelen van Cultuurfonds Oegstgeest ga dan naar www.cultuurfondsoegstgeest.nl