• Hazenboslaan 29, 2341 SE Oegstgeest
  • 06 - 23 71 15 85
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Informatie over de stichting Lokaal Fonds Oegstgeest

Het Lokaal Fonds Oegstgeest vormt de brug tussen lokale maatschappelijke/groene (burger) projecten en lokaal geld (donaties). Het Lokaal Fonds Oegstgeest werft lokaal donaties waarmee lokale goede doelen financieel geholpen kunnen worden en verbindt zo allerlei partijen in Oegstgeest.

Het Lokaal Fonds Oegstgeest is een echt gemeenschapsfonds, een "Vrienden van Oegstgeest." Het Lokaal Fonds Oegstgeest wil lokale filantropie bevorderen en doet dit o.a. door het faciliteren en organiseren en werven van donaties. Inmiddels heeft het Fonds duizenden euro's aan donaties ontvangen en daarmee tal van lokale goede doelen kunnen helpen. Activiteiten en voorzieningen die daardoor mogelijk worden, dragen bij aan het woonplezier in ons dorp en versterken de onderlinge saamhorigheid.

Zo stimuleert het Fonds actief burgerschap en draagt het bij aan het in stand houden en vergroten van kwaliteit en het welzijn van de Oegstgeester samenleving. Het Fonds wil lokale burgerinitiatieven en lokale vergroening een duurzaam karakter geven. Door teruglopende subsidies en nadruk op de zelfredzaamheid van burgers wordt dit steeds belangrijker.

Het Fonds is volledig transparant naar haar donateurs en leefgemeenschap over ontvangen giften en bestedingen.

Het Team van LFO
Jaap Remeeus
Voorzitter p.t.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Jaap is Senior adviseur HRM en Organisatieontwikkeling bij Rijkswaterstaat. Hij heeft veel ervaring in leidinggevende functies en is goed in het maken van verbindingen.
Barbera Hermans
Voorzitter p.t.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Ernst de Bruijn
Penningmeester
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Ernst is een gepensioneerd oud medewerker van Shell en is actief als vrijwilliger in diverse organisaties.
Francis Silva
Bestuurslid
Francis is een ervaren senior adviseur in het openbaar bestuur. Na 15 jaar bij Defensie gewerkt te hebben in de planning en control en de informatievoorziening is hij nu in between jobs.