• .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Steun aanvrage voor een initiatief

In het aanvraag formulier stellen wij vragen over:

  1. Uw organisatie en/of uw persoonlijke gegevens;
  2. Het project waarvoor u een aanvraag indient;
  3. De financiering van het project. Indien niet van toepassing, dan kunt u aangeven.

Bij het ingevulde formulier ontvangen wij graag de volgende aanvullende informatie retour:

  1. In ieder geval een gespecificeerde opgave van de begroting van de kosten en/of offertes van het initiatief waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd;
  2. Inzage in de exploitatiekosten gedurende de eerste drie jaar na realisatie van het project (indien het project een ICT component kent moet tevens inzicht worden geboden in de licentiekosten van de software);
  3. Bij partiële financiering door het LFO; inzage in de overige financiering (door middel van het overleggen van bevestigde bijdragen van overige financiers/donoren via mail of brief).

Aanvraagformulier voor privéinitiatieven

Gebruik dit aanvraagformulier alleen als u ondersteuning voor een privéinitiatief aanvraagt

download het formulier

Aanvraagformulier voor instellingen

Gebruik dit aanvraagformulier alleen als u ondersteuning voor een initiatief van een instelling aanvraagt

download het formulier

Het ingevulde (en eventueel gescande) formulier kan met datum en handtekening en met alle bijlagen worden verzonden naar voorzitter@lokaalfondsoegstgeest.nl